PostHeaderIcon Kadra Zarządzająca

W związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Barcinie od dnia 01 lipca 2018r. do momentu powołania – obowiązki Dyrektora pełni Pan Krzysztof Sobczak.


Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie jest

mgr Alicja Wiczewska

powołana Zarządzeniem Burmistrza Barcina nr 79/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Dariusz Drzewiecki

Główny Księgowy - Krzysztof Sobczak

Kierownik Pracowni Rehabilitacji - mgr Grzegorz Trawiński

 

Zmieniony (Poniedziałek, 02. Lipiec 2018 13:15)